Όροι χρήσης και πολίτικης της Totos.gr

Όροι Χρήσης και Πολιτικής

Προοίμιο

H Τotos.gr Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – Υπηρεσίες Διαδικτύου, με έδρα τη Ρόδο (Εθνάρχου Μακαρίου 28, ΤΚ: 85100), ΑΦΜ 800534085, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, email: contact@totos.gr, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, που παρέχει στους επισκέπτες, χρήστες, μέλη της, παρέχει τη δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας σύγκρισης τιμών (εφ' εξής και «Υπηρεσία», ή/και «Πλατφόρμα totos.gr»), η οποία φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.totos.gr, τη δυνατότητα να περιηγηθούν, ενημερωθούν, αναζητήσουν και συγκρίνουν τιμές και είδη προϊόντων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, τα οποία διατίθενται από ηλεκτρονικά καταστήματα τρίτων εμπορικών επιχειρήσεων, με τις οποίους συνεργάζεται η Τotos.gr Ι.Κ.Ε.

Η Υπηρεσία παρέχει ποικίλους τρόπους online αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων, των χαρακτηριστικών και των τιμών τους. Η αναζήτηση των προϊόντων γίνεται είτε μέσω μηχανής αναζήτησης (με ποικίλα κριτήρια, όπως είδος προϊόντος, κατασκευαστής, προέλευση κλπ) είτε μέσω των ταξινομημένων κατηγοριών, που διαθέτει η υπηρεσία, ή και άλλων μεθόδων αναζήτησης, που θα αναπτύξει στο μέλλον η Τotos.gr Ι.Κ.Ε., όπως πχ μέσω προβολής των πιο νέων προϊόντων στην Ελληνική Αγορά (νέες κυκλοφορίες) ή πιο δημοφιλών προϊόντων, όπως θα συνάγεται από τις κριτικές ή/και προτιμήσεις των χρηστών.

Εκτός των ρητώς εισαγομένων παρεκκλίσεων, διαφοροποιήσεων, εξαιρέσεων, οι παρόντες Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τη σχέση της Τotos.gr Ι.Κ.Ε. με τους επισκέπτες/χρήστες της Υπηρεσίας κατά την περιήγηση και χρήση του συνόλου των σελίδων, εφαρμογών και ενοτήτων της (δηλαδή και σε εξειδικευμένα προγράμματα ή υπηρεσίες της πλατφόρμας Τotos.gr, οι οποίες διατίθενται σήμερα, ή θα αναπτυχθούν και θα διατεθούν στο μέλλον από την Τotos.gr Ι.Κ.Ε.). Όπου στον παρόντα δικτυακό τόπο εισάγεται παρέκκλιση, εξαίρεση, διαφοροποίηση από τις γενικώς ισχύουσες αρχές των Όρων Χρήσης, θα αναφέρεται ειδικώς στους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και στις οδηγίες χρήσης (FAQ) της σχετικής ενότητας / επιμέρους υπηρεσίας / προγράμματος.

Η Υπηρεσία διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες δωρεάν. Με το πέρας ωστόσο της αναζήτησης, η απόφαση για αγορά καθοιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε προϊόντος από τρίτο ηλεκτρονικό κατάστημα πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη και διέπεται αποκλειστικά από τους Όρους Συναλλαγής του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η υπηρεσία παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, που είναι ικανά για δικαιοπραξία, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο, για προσωπική, μη εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και –εφόσον τους αποδέχεται- να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/ενοτήτων/υπηρεσιών του Τotos.gr.

Για τη νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία. Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν χρήστης ή μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, ηλεκτρονικών καταστημάτων, κατασκευαστών προϊόντων και πηγών περιεχομένου), όλο το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εργαλείων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Τotos.gr Ι.Κ.Ε. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, το περιεχόμενο της υπηρεσίας δε δύναται να αποτελέσει χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται ρητά των προηγούμενων ενδεικτικών περιπτώσεων, η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν απαλείφεται η ένδειξη προέλευσής του και δεν θίγονται με κανένα τρόπο τρίτοι καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ενότητες της Υπηρεσίας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών προσώπων αυτών.

Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση της υπηρεσίας δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη.

Ο επισκέπτης μπορεί περαιτέρω να εγγραφεί ως χρήστης είτε δηλώνοντας ένα μοναδικό username, email και κωδικό πρόσβασης είτε κάνοντας χρήση του λογαριασμού (και των κωδικών του) μιας εκ των εξής διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Google & Twitter. Αφού εγγραφεί με τα στοιχεία οποιουδήποτε εκ των προαναφερομένων λογαριασμών (email/password), χωρίς υποχρέωση να δηλώσει κανένα επιπλέον προσωπικό του στοιχείο, η Τotos.gr Ι.Κ.Ε., μέσω των λειτουργιών, που παρέχει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή (Facebook / Google / Twitter) θα λαμβάνει γνώση και θα τηρεί μόνον το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει, κατά την εγγραφή του στην αντίστοιχη προαναφερόμενη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Προαιρετικά ο επισκέπτης μπορεί να δηλώσει το φύλο, την διεύθυνση διαμονής και την ημερομηνία γέννησής του. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης αναλαμβάνει και δεσμεύεται να: παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες καθώς και να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Συνιστάται στον χρήστη, μετά την εγγραφή του, να συνδέσει στον λογαριασμό του στο Τotos.gr, όλους τους λογαριασμούς εκ των προαναφερομένων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, που διαθέτει, προκειμένου να αναγνωρίζεται ενιαία από την υπηρεσία.
Με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, ο χρήστης απολαμβάνει πληθώρα πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών, όπως τη δυνατότητα να διατηρεί λίστα επιθυμητών προϊόντων ή/και προϊόντων που ήδη έχει, να μπορεί να αφήνει σχόλια και να αξιολογεί τα προϊόντα & τα καταστήματα, να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails, ειδοποιήσεις, σχετικά με νέα προϊόντα και λειτουργίες ή μείωση τιμής προϊόντων, λειτουργίες και υπηρεσίες του Τotos.gr και να επικοινωνεί διαδραστικά με άλλα μέλη / χρήστες του Τotos.gr, κατά το πρότυπο των σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα επιλογής και ορισμού του τρόπου εμφάνισης του προφίλ του και πληροφοριών για την δραστηριότητά του στην υπηρεσία, (πλήρως δημόσιο προφίλ, περιορισμένη – προσαρμοσμένη δημοσιοποίηση, αποκλεισμός δημοσιοποίησης κάθε πληροφορίας του προφίλ και της δραστηριότητάς του). Ως διαδραστική επικοινωνία εννοείται μεταξύ άλλων και η δυνατότητα να λαμβάνει ή να παρέχει άδεια να παρακολουθείται η δραστηριότητά του στην υπηρεσία από άλλους χρήστες του totos.gr.

Ο χρήστης, επισκέπτης ή μέλος της Ιστοσελίδας μπορεί να επικοινωνεί με την Τotos.gr προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη / χρήστη. Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Η Τοtos.gr δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας δύναται να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Τα μέλη τα οποία, για προσωπικούς λόγους, επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Τοtos.gr, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της ιστοσελίδας.

Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Totos.gr δεν διαγράφονται σε καμία περίπτωση και παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή αρχής εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Η πολιτική προστασίας των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του totos.gr, είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.totos.gr/about/terms-conditions.php .

Προστασία λογαριασμού χρήστη

Ο επισκέπτης, από τη στιγμή, που θα δημιουργήσει λογαριασμό στο Τotos.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου του περιεχομένου του. Η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. συνιστά στους χρήστες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του Τotos.gr από τρίτα πρόσωπα. Η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. συνιστά στους χρήστες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε "έξοδο" (Log out) από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης των υπηρεσιών του Τotos.gr για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους. Η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος άρθρου.

Περιεχόμενο λογαριασμού χρηστών - Αξιολογήσεις

Όπως προαναφέρθηκε, η Yπηρεσία παρέχει στους επισκέπτες, που θα δημιουργήσουν λογαριασμό -μεταξύ άλλων- τη δυνατότητα να αναρτούν περιεχόμενο, να δημοσιεύουν σχόλια, να αξιολογούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών καταστημάτων, που συμμετέχουν (έχουν καταχωρηθεί) στην Υπηρεσία, με σκοπό -μέσα από τη διαδραστική επικοινωνία των χρηστών- την προαγωγή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οπτικοακουστικά αρχεία, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, που αναρτάται, δημοσιεύεται, μεταφέρεται από τους χρήστες, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας.

Με δεδομένο, το σκοπό, για τον οποίο έχει τεθεί στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών η προαναφερόμενη λειτουργία, παρατίθενται παρακάτω οι βασικές αρχές, οι οποίες διέπουν τη χρήση της, ώστε να επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων η κατά τον αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο, πληροφόρηση και των υπολοίπων χρηστών του διαδικτύου. Έτσι οι χρήστες οφείλουν, όταν αφήνουν σχόλια στην Υπηρεσία, να παρέχουν αληθείς και ειλικρινείς πληροφορίες, μόνον για προϊόντα τα οποία έχουν αγοράσει ή για ηλεκτρονικά καταστήματα με τα οποία έχουν συναλλαγεί, οι οποίες (δηλ. οι πληροφορίες) προέρχονται με βάση την προσωπική τους εμπειρία.

Επιπλέον, οι χρήστες οφείλουν να είναι σύντομοι, να παρέχουν σχετικές πληροφορίες με το προϊόν/υπηρεσία που αγόρασαν, να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων ειδήσεων, που μπορεί να βλάψουν άλλους χρήστες ή/και τα ηλεκτρονικά καταστήματα και να μην δημοσιεύουν προσωπικές τους πληροφορίες. H Τotos.gr Ι.Κ.Ε. ή/και το ηλεκτρονικό κατάστημα δύνανται να ζητήσουν από τον χρήστη στοιχεία (όπως αριθμό παραγγελίας, απόδειξη αγοράς ή άλλο παραστατικό) από τα οποία να προκύπτει ότι τα σχόλια του χρήστη βασίζονται σε προσωπική προηγούμενη συναλλαγή του χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενο των σχολίων και των κριτικών τους ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει το κάθε κατάστημα μία (1) μόνο φορά ανά συναλλαγή/ αριθμό παραστατικού. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης καταχωρήσει περισσότερες από μία αξιολογήσεις για το ίδιο κατάστημα και αφορούν στην ίδια παραγγελία, οι επιπλέον αξιολογήσεις θα διαγράφονται αυτόματα από την σελίδα των αξιολογήσεων.

Οι υπεύθυνοι του καταστήματος για το οποίο γράφτηκε κάποιο σχόλιο/αξιολόγηση, έχουν το δικαίωμα εντός 10 ημερών να τοποθετηθούν περιγράφοντας τα γενονότα κατά την άποψή τους, έτσι ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας να λάβουν γνώση της άποψης αμφοτέρων των μερών. Σε όλες τις αξιολογήσεις/σχόλια χρηστών καθώς και στις απαντήσεις των καταστημάτων δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα χρηστών ή υπαλλήλων εταιριών ούτε ποινικά κολάσιμοι χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες ή ύβρεις. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, η Totos.gr και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, είτε να διαγράφουν τις αξιολογήσεις και απαντήσεις, είτε να διαγράφουν μέρος του κειμένου ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με τους συγγραφείς αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.

Αξιολογήσεις και σχόλια που δεν περιγράφουν το λόγο της αξιολόγησης ή περιορίζονται σε χαρακτηρισμό του καταστήματος ή περιγράφουν την εμπειρία παραγγελίας/ αγοράς κατά ιδιαίτερα λιτό τρόπο θα διαγράφονται αυτομάτως από την Ιστοσελίδα ή θα αναδιατυπώνονται από τους συντάκτες τους μετά από σχετικό αίτημα της Τotos.gr. Eπιπλέον, όλες οι αξιολογήσεις και οι απαντήσεις θα πρέπει να τηρούν τους άτυπους/εθιμικούς όρους καλής συμπεριφοράς του Διαδικτύου. Αξιολογήσεις ή απαντήσεις που είναι γραμμένες με κεφαλαία ελληνικά (τα κεφαλαία στο διαδίκτυο υποδηλώνουν συνομιλία με ιδιαίτερα δυνατή φωνή) ή είναι γραμμένες σε ελληνική γλώσσα αλλά με χρήση της αγγλικού πληκτρολογίου (greeklish) θα αγνοούνται από τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας και θα διαγράφονται από το σύστημα.

Εκτός των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν την παρεχόμενη από την Υπηρεσία δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων και αξιολογικών κρίσεων - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - για:

 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κλπ.
 • Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Mίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 • Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.
 • Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία, ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών. H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου της Υπηρεσίας ή του διαδικτυακού τόπου στον οποίο φιλοξενείται και μέσω του οποίου καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό.
 • Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία ή υπηρεσία.
 • Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.

Ειδικά για τις αρνητικές αξιολογήσεις και τα αρνητικά σχόλια, δεν γίνονται αποδεκτά κείμενα που βασίζονται αποκλειστικά σε προφορικές συνομιλίες και συζητήσεις, κείμενα που έχουν ανταλλαγεί από τα μέρη και τα οποία είναι αμφισβητούμενα από τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν υπάρχουν γραπτές αποδείξεις που πιστοποιούν την ορθότητα τους (ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ). Παράλληλα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίας αρνητικής αξιολόγησης δηλαδή μετά τη σύνταξη της από χρήστη, την έγκριση της εκ μέρους των διαχειριστών και την αποστολή της στο κατάστημα προς απάντηση, την απάντηση του καταστήματος, τη δημοσίευση αξιολόγησης και απάντησης από τους διαχειριστές αυτού και την αξιολόγηση απάντησης από τον συντάκτη της αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται καμία επιπλέον ενέργεια από το σύστημα για την αξιολόγηση αυτή σε κανένα από τα μέρη (ανταπάντηση χρήστη, τροποποίηση αρχικής αξιολόγησης κλπ).

Θετικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπάλληλο καταστήματος ή εξωτερικό συνεργάτη καταστήματος προς το κατάστημά του ή αρνητικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπαλλήλου καταστήματος προς άλλο κατάστημα (που δεν θα συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία παραστατικό, δελτίο παραγγελίας κλπ) θεωρούνται άκυρες και διαγράφονται αμέσως από την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, τέτοιου είδους ενέργειες παραβιάζουν τον όρο 2.2.3 περί παραπλάνησης καταναλωτή του Ν. περί προστασίας του καταναλωτή και δύνανται να οδηγήσουν σε διαγραφή του καταστήματος από την Ιστοσελίδα του Totos.gr.

Το περιεχόμενο μιας αξιολόγησης πρέπει να είναι προσωπική, πρωτότυπη δημιουργία του εκάστοτε χρήστη, χωρίς να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Η Totos.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να διαγράψει περιεχόμενο το οποίο αποδεδειγμένα ανήκει σε τρίτους και το οποίο έχει δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αυθεντικότητα των κειμένων τους.

Η αξιολόγηση προϊόντος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει:

a) Δημοσίευση δεσμού που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε ηλεκτρονικό κατάστημα (ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεργαζόμενο με την Totos.gr κατάστημα ή όχι.

b) Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνουν και επιβλέπουν οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας Totos.gr και η ίδια η Εταιρεία.

c) Αναφορά σε άλλο χρήστη ή σε αξιολόγηση προϊόντος από άλλον χρήστη.

Δικαίωμα διαγραφής μίας αξιολόγησης χωρίς συγκεκριμένη αιτία και εφόσον αυτή δεν παραβιάζει τους όρους της παρούσης, έχει μόνο ο συντάκτης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές ο συντάκτης θα πρέπει να στείλει έγγραφη ενημέρωση προς τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας (contact@totos.gr) από τον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δήλωσε κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα με το οποίο θα ζητάει την διαγραφή της αξιολόγησης.

Σε περίπτωση χρήσης του λογαριασμού και η παράθεση σχολίων με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες της και κατάργησης του λογαριασμού του αλλά και διαγραφής των σχολίων/αξιολογήσεων του. Ανεξαρτήτως των προαναφερομένων, η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επεξεργάζεται τα σχόλια και τις αξιολογήσεις των χρηστών, πριν τη δημοσιοποίησή τους, για τη διακρίβωση της συμβατότητάς τους με τις παρούσες ρυθμίσεις (και το σκοπό που επιδιώκεται να εξυπηρετηθεί) και δικαιούται να μην επιτρέψει τη δημοσιοποίηση σχολίων, που αντιβαίνουν τους παρόντες Όρους.

Η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους όρους, υπό τους οποίους επιτρέπεται η υποβολή περιεχομένου από τους χρήστες ή/και να διακόψει προσωρινά ή/και να καταργήσει την προαναφερόμενη λειτουργία ή/και να τροποποιήσει τα χρονικά όρια, που θα διατηρούνται τα σχόλια των χρηστών στις σελίδες της Υπηρεσίας καθώς και να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος των σχολίων, που μπορεί να δημιουργεί ο χρήστης ή και το είδος και τη μορφή άλλων αρχείων, που επιτρέπεται να επισυνάπτει στα μηνύματά του ο χρήστης και δεν θα ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία δημοσίευσης σχολίων, που δε θα συνάδουν με τους νέους όρους.

Ειδικά σε σχέση με το περιεχόμενο, που δημοσιεύεται από τους χρήστες, παρέχεται στην Τotos.gr Ι.Κ.Ε. δωρεάν, διαρκής, μη αποκλειστική και ανέκκλητη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, προσαρμογή, μετακίνηση, κατάργησή του, ολόκληρου ή μέρους του ανάλογα με τις ανάγκες, την τεχνολογική εξέλιξη της Υπηρεσίας ή/και τα μέσα και τις συσκευές μέσω των οποίων η Υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη στους επισκέπτες.

Ο χρήστης περαιτέρω είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί η Τotos.gr Ι.Κ.Ε., οι συνεργάτες της ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/ διαφοράς/ διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

Ο ρόλος της Τotos.gr Ι.Κ.Ε. – Αποποίηση ευθύνης

Η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. παρέχει τον διαδικτυακό χώρο και την αναγκαία τεχνολογική υποδομή για την έρευνα, ενημέρωση, σύγκριση τιμών προϊόντων των συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών καταστημάτων, που έχουν καταχωρηθεί στην Πλατφόρμα. H Τotos.gr πραγματοποιεί όσο το δυνατόν ασφαλέστερους ελέγχους της ποιότητας και της αξιοπιστίας των συνεργαζόμενων με αυτήν καταστημάτων που συμβάλλονται με αυτήν και προβάλλονται στην πλατφόρμα της, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει στη διαμόρφωση του περιεχομένων των σελίδων των καταστημάτων με τα οποία συνεργάζεται ούτε μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη και πλήρη αξιοπιστία των πρακτικών, των πολιτικών και των διαδικασιών που καθεμία εταιρία/κατάστημα εξ αυτών χρησιμοποιεί κατά την πώληση των προϊόντων τους. Η Totos.gr συνιστά στους χρήστες της Ιστοσελίδας, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών του αποτελέσματος και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επιλογής τους.

Η Τotos.gr Ι.Κ.Ε., ως κατασκευάστρια και ιδιοκτήτρια της Υπηρεσίας και των λειτουργιών και δυνατοτήτων, που παρέχει, επ'ουδενί αποκτά την ιδιότητα του πωλητή και δε συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο στη συναλλαγή οικονομική ή άλλη μεταξύ του επισκέπτη, που θα αποφασίσει να αγοράσει κάποιο προϊόν και του ηλεκτρονικού καταστήματος, που το διαθέτει.

Κατ' αναλογία των ανωτέρω και η κατάσταση του κάθε προϊόντος είναι ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος που το πωλεί / διαθέτει και η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. δε μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των καταχωρημένων ειδών, ή τη δυνατότητα των πωλητών να τα διαθέσουν. Επιπλέον, η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για την τυχόν χρέωση εξόδων αποστολής των προϊόντων απο το ηλεκτρονικό κατάστημα που συναλλάχθηκε ο επισκέπτης ή για τυχόν υπέρμετρες χρεώσεις ή απώλειας στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής τους κάρτας.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, αναζήτησης και ενημέρωσης των χρηστών / επισκεπτών για το προϊόν του ενδιαφέροντός τους, ολοκληρώνεται (εξαντλείται) ο ρόλος του Τotos.gr. Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντος, ανακατευθύνεται στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και εφ' εξής η συμπεριφορά του και η συναλλαγή του διέπεται από τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων και ασφάλειας συναλλαγών του εκάστοτε ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων για συγκεκριμένο σκοπό. Πέραν της προβολής -κατόπιν αναζήτησης από τους επισκέπτες/χρήστες- των επιλογών και αποτελεσμάτων με βάση τα κριτήρια αναζήτησης, επ'ουδενί υφίσταται παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Οι χρήστες προβαίνουν στη συναλλαγή ή/και ανακατευθύνονται στους δικτυακούς τόπους των ηλεκτρονικών καταστημάτων, που πωλούν τα προϊόντα, που αναζητούν με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.
Επιπλέον οι επισκέπτες/χρήστες της Υπηρεσίας, πρέπει να γνωρίζουν ότι:

α) οι επιλογές ειδών και προϊόντων, που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Υπηρεσίας, δεν αποτελούν εξαντλητική παρουσίαση όλων των προϊόντων, που διατίθενται στο διαδίκτυο, παρά μόνον αυτών των προϊόντων, που διατίθενται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία συμμετέχουν στην Υπηρεσία. Επισημαίνεται, ότι στην Υπηρεσία καταχωρούνται ηλεκτρονικά καταστήματα επιχειρήσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές (αποστολές προϊόντων) στην Ελλάδα ή και την Κύπρο. Οι χρεώσεις αποστολής είναι αποκλειστική επιλογή των καταστημάτων αυτών, χωρίς την οποιαδήποτε παρέμβαση, μεσολάβηση ή συμμετοχή της Totos.gr I.K.E.

β) τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και εν γένει οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, πληροφορίες εγγύησης, τιμής και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων, ΦΠΑ κλπ) των προϊόντων είναι σύντομες και αναδημοσιεύονται αυτούσιες όπως παρέχονται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, που πωλούν να αντίστοιχα είδη. Παρ' ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι αλλαγές – ενημέρωση – επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών να γίνεται σε σταθερή βάση (μία φορά ανά 24 ώρες εκτός Σαβ/κου και επίσημων αργιών) και ο χρόνος της τελευταίας ενημέρωσης παρατίθεται στο τέλος της συνοπτικής περιγραφής, η Totos.gr Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί, την απουσία λαθών ή/και καθυστερήσεων στην ενημέρωση των χαρακτηριστικών, τιμών κλπ των προϊόντων από τις προαναφερόμενες εξωτερικές πηγές (καταστήματα, τα οποία είναι υπεύθυνα και οφείλουν να συμμορφώνονται με την προαναφερόμενη περιοδικότητα ανανέωσης των πληροφοριών) και συνεπώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία ούτε φέρει απολύτως καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών. Στα προϊόντα, τα οποία εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, η περιγραφή είναι συνοπτική και οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να επισκέπτονται (ανακατευθύνονται) την αντίστοιχη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, προκειμένου να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, που αναζητούν να αγοράσουν, δεδομένου, ότι το εκάστοτε ηλεκτρονικό κατάστημα είναι εν τέλει αρμόδιο αλλά και υπεύθυνο για την αληθή, ακριβή και έγκυρη περιγραφή των υπ' αυτού διατιθέμενων ειδών. Στα πλαίσια της καλής πίστεως καλούνται ωστόσο οι χρήστες, εφόσον διαπιστώσουν ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια να επικοινωνήσουν με την Totos.gr Ι.Κ.Ε. (τηλ:2241023103,email:contact@totos.gr) ή με το κατάστημα, που διαθέτει το προϊόν.

Η Totos.gr Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών της, που προέρχονται από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. H Τοtos.gr δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση/ευθύνη απορρέει απο τη συναλλακτική/συμβατική σχέση που προκύπτει ανάμεσα στον επισκέπτη/αγοραστή και το κατάστημα στο οποίο αυτός ανακατευθύνεται και με το οποίο τελικώς συναλλάσσεται διαμέσου της ιστοσελίδας της Totos.gr

Σε περίπτωση που μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Υπηρεσίας και των ηλεκτρονικών καταστημάτων δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή/και αντιδικία, η totos.gr Ι.Κ.Ε. δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων.

Εάν παρ' όλα αυτά απαιτηθεί η μεσολάβηση (εμπλοκή) της Τotos.gr Ι.Κ.Ε., η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα την εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος προκάλεσε την συμμετοχή της Τotos.gr Ι.Κ.Ε. στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.

Περαιτέρω η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι η Υπηρεσία (οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα) θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Τέλος η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της Υπηρεσίας και της ιστοσελίδας που τη φιλοξενεί και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την Υπηρεσία μη διαθέσιμη.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια στο Internet αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα καθώς το Internet είναι ένα πεδίο ανοιχτό και ελεύθερα προσπελάσιμο σε τρίτους. Δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν σε επίπεδο δικτυακού τόπου με τη χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, κρυπτογράφησης προσωπικών στοιχείων και του πρωτοκόλλου SSL, που αποτελεί παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers) και συστήματος προστασίας δικτύου (firewall) υψηλής προστασίας.

Διαφημίσεις – Δεσμοί (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα, που φιλοξενεί την Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει παντός είδους διαφημιστικά δημιουργικά και links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites). Η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω links (δεσμών), hyperlinks (υπερσυνδέσμων) ή διαφημιστικών banners και δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στην Υπηρεσία και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Έγγραφος τύπος

Ο χρήστης / επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η επικοινωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ αυτού Τotos.gr Ι.Κ.Ε. μέσω των ηλεκτρονικών φορμών, και εγγράφων που διατίθενται από την Υπηρεσία, σε ότι αφορά την ενημέρωση και συγκατάθεσή του, συνιστά ως προς όλες τις συνέπειές της επικοινωνία δι' εγγράφου τύπου.

Τελικές Διατάξεις

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η Τotos.gr Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας, ενημερώνοντας κατάλληλα τους επισκέπτες / χρήστες της ταυτόχρονα δε και το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εξακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής της συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του παρόντος, που ρυθμίζει την τρέχουσα σχέση του επισκέπτη/χρήστη με την Υπηρεσία, μπορεί να αποθηκευθεί ή να εκτυπωθεί πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας Totos.gr και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Ρόδου και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.